Privacy Policy

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid ontwikkeld om te begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en bekendmaken en gebruiken. Het volgende beschrijft ons privacybeleid.

Vóór of bij het verkrijgen van persoonlijke informatie, identificeren we de doeleinden waarvoor de informatie wordt verzameld.
Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie uitsluitend voor het doel van het vervullen van de door ons gespecificeerde doeleinden en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon of de wet verkrijgen.
We zullen alleen persoonlijke informatie bewaren zolang dit nodig is om deze doelen te bereiken.
Wij verzamelen persoonlijke informatie op een wettige en verantwoorde manier en, waar van toepassing, met de kennis of toestemming van de betrokken persoon.
Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en voor zover nodig voor deze doeleinden moeten ze accuraat, volledig en up-to-date zijn.
We zullen persoonlijke informatie beschermen tegen redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
We zullen de klant beschikbaar stellen voor informatie over ons privacybeleid en onze privacybeleid.
We zijn vastbesloten om ons bedrijf te exploiteren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.